U saradnji sa CK Kriva Palanka I CK Ćustendil, CK Niš je od 15. do 17. decembra organizovao seminar

18.12.2023

U saradnji sa CK Kriva Palanka I CK Ćustendil, CK Niš je od 15. do 17. decembra organizovao seminar „Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška starijim osobama i osobama sa invaliditetom“. Teme seminara koje su se obrađivale kao i razmena iskustava među ovim organizacijama, kroz različite aktivnosti i radionice, ticale su se položaja starijih osoba i osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, ejdžizma, zaštitnih faktora i faktora rizika u vezi sa mentalnim zdravljem, međugeneracijske solidarnosti u kriznim periodima i pružanja psihosocijalne podrške.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>