Vežba gašenja požara

15.12.2018

U Vatrogasno spasilačkoj brigadi Niš 14. decembra 2018. održana je vežba jedinica za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Niš sa Vatrogasno spasilačkom jedinicom MUP-a Srbije u Nišu. Cilj vežbe je upoznavanje sa kapacitetom, opremom i sredstvima kojima raspolaže jedinica, kao i načinom rukovanja PP aparatima sa suvim prahom i CO2 aparatima. Vežba gašenja požara organizovana je uz podršku Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

 • Radionice za smanjenje digitalnog jaza

  U Crvenom krstu Niš održane su radionice sa starijim licima koje se realizuju u cilju smanjenja digitalnog jaza. Neke od tema su korišćenje e-uprave, aplikacije Moj doktor, pretraga lekova, online bankarstvo, drustvene mreže, korišćenje a…


 • Obeležen Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga 2024

  Uličnom akcijom podele edukativnog materijala, Crveni krst Niš obeležio je 26. jun - Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.


 • Okrugli sto o migrantima u Crvenom krstu Niš

  U Crvenom krstu Niš 26. juna održan je okrugli sto na temu „Poboljšanje položaja i inoviranje usluga namenjenih migrantima u lokalnoj zajednici i jačanje partnerske saradnje u pružanju podrške migrantima“.


 • Radionice za učesnike letnjeg kampa

  U sklopu letnjeg kampa koji je održan od 21. do 23. juna u odmaralištu Crvenog krsta Niš "Gaj" u Divljani, za učesnike su organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima.


Još vesti >>>